نویسنده = شمشیری، صادق
1. تأثیر نظام حقوق مالکیت فکری بر آلودگی کلان‌شهرها

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 203-232

محسن صادقی؛ صادق شمشیری