نویسنده = حقانی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. گروه منفعت اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه

دوره 9، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 299-311

سعید حقانی