نویسنده = خدابخشی، عبدالله
تعداد مقالات: 3
1. توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 13-56

عبدالله خدابخشی


2. تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 291-333

عبدالله خدابخشی


3. پیوند قواعد بیمه‌ای و حقوق حوادث رانندگی

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 169-205

عبدالله خدابخشی