نویسنده = صالحی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 95-114

جواد صالحی