نویسنده = میرزایی‌منفرد، غلامعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 233-256

غلامعلی میرزایی‌منفرد