نویسنده = کاویانی، کوروش
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت کارگزاران در معاملات فضولی اوراق بهادار با تکیه بر رویه هیأت داوری

دوره 9، شماره 17، بهار 1389، صفحه 341-366

محدثه فریدون؛ کوروش کاویانی