نویسنده = حاجی قاسمی اردبیلی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 99-113

علیرضا میلانی؛ محمد حاجی قاسمی اردبیلی