نویسنده = شهبازی، آرامش
تعداد مقالات: 5
1. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 147-173

آرامش شهبازی؛ صمصام عوض‌پور


4. تعامل سازمان‌های غیردولتی با سازمان جهانی تجارت

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 293-320

آرامش شهبازی