نویسنده = عوض‌پور، صمصام
تعداد مقالات: 1
1. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 147-173

آرامش شهبازی؛ صمصام عوض‌پور