نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 9-26

عباس کریمی؛ امیر سپاهی


3. شروط‌ تحمیلی‌ از دیدگاه‌ قواعد عمومی‌ قراردادها‌

دوره 1، شماره 1، بهار 1381، صفحه 75-82

عباس کریمی