نویسنده = رحمانی نعیم‌آبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران

دوره 15، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 253-277

علیرضا رحمانی نعیم‌آبادی