نویسنده = ابهری، حمید
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان

دوره 17، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 69-85

محسن جعفری بهزادکلائی؛ حمید ابهری


2. حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 29-46

حمید ابهری؛ فرخنده روح‌اللهی


3. نقش سند رسمی در بیع املاک

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 185-210

حمید ابهری