نویسنده = روح‌اللهی، فرخنده
تعداد مقالات: 1
1. حق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 29-46

حمید ابهری؛ فرخنده روح‌اللهی