نویسنده = عبدالهی، محبوبه
1. سیستم اطلاعاتی مطمئن در قانون تجارت الکترونیکی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1388، صفحه 123-131

محبوبه عبدالهی؛ مرتضی شهبازی‌نیا