نویسنده = حسیبی، به آذین
تعداد مقالات: 1
1. «رفتار عادلانه و منصفانه» دولت میزبان با پیمانکاران خارجی

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 179-214

به آذین حسیبی