نویسنده = صحرائیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. ثبات قراردادی با تأکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 289-327

علی صحرائیان