نویسنده = عامری، فیصل
تعداد مقالات: 1
1. شرکت‌های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 329-354

فیصل عامری