نویسنده = غفاری فارسانی، بهنام
تعداد مقالات: 2
1. حل اختلافات سرمایه‌گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 8، شماره 16، پاییز 1388، صفحه 379-397

محسن صادقی؛ بهنام غفاری فارسانی


2. بررسی مقررات مالیاتی در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 275-296

بهنام غفاری فارسانی؛ محسن صادقی