نویسنده = خالقی، علی
تعداد مقالات: 11
1. تأملی بر انتشار تصویر چهره متهم در روزنامه‌ها

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 13-26

علی خالقی


2. مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 297-309

ژان پرادِل؛ میشل دانتی-ژوان؛ علی خالقی


4. دادگستری اروپا (یوروجاست‌)

دوره 4، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 291-295

علی خالقی


9. پلیس‌ اروپا (یوروپُل‌)

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 263-267

علی خالقی