نویسنده = عسکری، پوریا
تعداد مقالات: 3
1. مناسبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی در آیینه تغییر

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 343-359

پوریا عسکری


2. حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری‌های مسلحانه

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 259-269

پوریا عسکری


3. شرکتهای خصوصی نظامی و امنیتی و حقوق بین‌المللی بشردوستانه

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 83-104

پوریا عسکری