نویسنده = واعظی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. موانع تشکیل و کارآمدی سازمان‌های غیردولتی در ایران

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 375-407

طیبه واعظی؛ محسن صادقی