نویسنده = امیرآفتابی، زهره
تعداد مقالات: 2
1. دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی

دوره 17، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 113-144

محمدرضا ویژه؛ زهره‌سادات امیرآفتابی


2. تحدید حق دادخواهی دانشگاهیان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی!؟

دوره 8، شماره 15، بهار 1388، صفحه 419-433

کیوان صداقتی؛ زهره امیرآفتابی