نویسنده = حبیب زاده، محمدکاظم
1. درآمدی بر جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم معاملات املاک و خلأهای حقوقی آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1387، صفحه 211-234

محمدکاظم حبیب زاده