نویسنده = احمدی، فیروز
1. ماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمان و راهکارهای ثبت رسمی آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1387، صفحه 269-290

فیروز احمدی؛ هنگامه غضنفری