نویسنده = اسکینی، ربیعا
تعداد مقالات: 1
1. تأملاتی در خصوص لایحه قانون تجارت مصوب تیرماه 1384 هیأت وزیران

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 351-364

ربیعا اسکینی