نویسنده = عالی پناه، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقد مقررات ابواب پنجم و هفتم لایحه قانون تجارت

دوره 7، شماره 14، پاییز 1387، صفحه 381-408

علیرضا عالی پناه