نویسنده = اخلاقی، بهروز
تعداد مقالات: 4
4. تاریخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌ ناظر بر چک

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 205-220

بهروز اخلاقی