نویسنده = حقوق بین‌الملل پارس، گروه پژوهش مؤسسه
تعداد مقالات: 1
1. قاعده منع توسل به زور در روابط بین‌الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 157-181

گروه پژوهش مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس