نویسنده = زمانی، سیّدقاسم
تعداد مقالات: 4
1. نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 271-288

سیّدقاسم زمانی


2. سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهانی سوانح رانندگی»

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 251-260

سیّدقاسم زمانی


3. عملکرد شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران: از ارجاع تا تحریم

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 15-54

سیّدقاسم زمانی؛ سیّدحسین سادات میدانی