نویسنده = شریعت باقری، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی لزوم استیذان در قصاص

دوره 7، شماره 13، بهار 1387، صفحه 345-353

محمدجواد شریعت باقری