نویسنده = تازیکی‌نژاد، علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 33-55

مهدی اعتمادی؛ علی تازیکی‌نژاد


2. آئین دادرسی مالیاتی در ایران (ساختار، اصول راهبردی، مشکلات و موانع)

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 255-273

علی تازیکی‌نژاد؛ جعفر شفیعی سردشت