نویسنده = تقی‌زاده، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 57-82

جواد تقی‌زاده