نویسنده = قربانی، حکمت‌الله
1. نقدی بر قانون جدید ثبت اختراعات

دوره 6، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 263-274

حکمت‌الله قربانی