نویسنده = کدخدایی، عباسعلی
تعداد مقالات: 1
1. امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 85-128

عباسعلی کدخدایی؛ شهرام زرنشان