نویسنده = قاسم زاده، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بیمه مهر: لزوم تبیین، بازنگری و اصلاح ساختار آن

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 163-192

سیدمرتضی قاسم زاده