نویسنده = مصدق، محمد
تعداد مقالات: 1
1. مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 193-211

محمد مصدق