نویسنده = رحیمی، حبیب‌الله
تعداد مقالات: 1
1. چالشهای شبیه‌سازی درمانی انسان

دوره 6، شماره 11، بهار 1386، صفحه 321-334

حبیب‌الله رحیمی