نویسنده = معصومی، سیّد عزیز
تعداد مقالات: 1
1. مالیات بر ارزش افزوده و عدالت مالیاتی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 203-223

سیّد عزیز معصومی