نویسنده = علومی‌ یزدی‌، حمیدرضا
1. بررسی‌ قانون‌ بازار اوراق بهادار مصوب‌ 1384 و تأثیرات‌ آن‌ بر بازار سرمایه‌ ایران

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1385، صفحه 143-165

حمیدرضا علومی‌ یزدی‌