نویسنده = زمانی‌، سیّدقاسم
تعداد مقالات: 5
1. جایگاه‌ موازین‌ بین‌المللی‌ حقوق بشر در مبارزه‌ با تروریسم

دوره 4، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 41-66

سیّدقاسم زمانی‌


3. کنوانسیون‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ در مورد کنترل‌ دخانیات‌ (2003)

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 269-277

سیّدقاسم زمانی‌


4. استقرار دیوان‌ کیفری‌ بین‌المللی‌: بیم‌ها و امیدها

دوره 1، شماره 2، پاییز 1381، صفحه 59-78

سیّدقاسم زمانی‌