نویسنده = پیهانی، مازیار
تعداد مقالات: 1
1. سازوکار اجرای‌ احکام‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق بشر

دوره 4، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 127-145

یورگ‌ پولاکیه‌ ویکس‌؛ مازیار پیهانی