نویسنده = خدابخشی‌ شلمزاری، عبدالله
تعداد مقالات: 2
1. دعوای‌ مستقیم‌ و رجوع‌ زیاندیده‌ به‌ بیمه‌گر

دوره 4، شماره 8، پاییز 1384، صفحه 183-215

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری


2. کنترل‌ قضائی‌ قانون‌ عادی‌ در تطبیق‌ با قانون‌ اساسی‌ (حقوق تطبیقی‌ و ایران‌)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 33-60

عبدالله خدابخشی‌ شلمزاری؛ نیره‌ عابدین‌ زاده‌ شهری‌