نویسنده = طباطبائی مؤتمنی، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم‌، انواع‌ و قواعد حاکم‌ بر قراردادهای‌ عمومی

دوره 4، شماره 7، بهار 1384، صفحه 99-127

منوچهر طباطبائی مؤتمنی