نویسنده = شریفی طرازکوهی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ایرانی

دوره 4، شماره 7، بهار 1384، صفحه 299-306

حسین شریفی طرازکوهی