نویسنده = مسعودی‌، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت‌ حقوقی‌ ضمانت‌نامه‌های‌ بانکی‌ در ایران

دوره 2، شماره 4، پاییز 1382، صفحه 155-188

علیرضا مسعودی‌