نویسنده = سیفی‌، سیّدجمال‌
تعداد مقالات: 1
1. تأملی‌ بر دعاوی‌ ایران‌ در دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 31-46

سیّدجمال‌ سیفی‌