نویسنده = دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه شهر دانش، گیلیان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فنّاوری‌ دیجیتال‌ بر کپی‌رایت

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 171-192

گیلیان دیویس؛ ترجمه گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل مؤسسه شهر دانش