نویسنده = ایمانی‌، عباس
1. استثنای‌ مهم‌ حق‌ مؤلف‌: «استفاده‌ منصفانه» از اثر دیگری

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 193-212

عباس ایمانی‌