نویسنده = دریسن، ام‌.جی‌.تی‌
تعداد مقالات: 1
1. صلاحیت‌ بین‌المللی‌ و شناسایی‌ و اجرای‌ احکام‌ خارجی‌ در دعاوی‌ مالکیت‌های‌ فکری

دوره 2، شماره 3، بهار 1382، صفحه 225-260

ام‌.جی‌.تی‌. دریسن؛ ترجمه باقر انصاری‌