نویسنده = ‌ اسلامی‌پناه‌، علی
1. تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 11-33

علی ‌ اسلامی‌پناه‌